Vi kan takläggning

Genom starka materialtillverkare och över 25 års branscherfarenhet räknas Techtak idag till en av Sveriges ledande entreprenörer inom takläggning. Noga utvalda produkter och yrkesskicklighet gör takläggningen kostnadseffektiv och medför också att vi kan lämna långtgående kvalitetsgarantier på utförda arbeten.
Våra kundgrupper finns till största delen inom industri, bygg- och fastighetssektorn, där vi utför såväl nyproduktion som renovering och service. De flesta arbeten görs inom Sverige, men vi anlitas även ibland som konsulter på takläggningsprojekt i övriga delar av världen, t ex Mellanöstern, Afrika och Europa.