Vacuumtak

Det nya sättet att lägga tak! Systemet har utvecklats av Protan och har funnits länge i Norge, är utvecklad i USA, men först nu tagit fart i Sverige. Vacuumtak är ett system där PVC-duken endast fästs i kanter och runt rökluckor. Ett sinnrikt system med ventiler gör att ju mer det blåser desto mer vacuum skapas och duken sugs fast mot taket. Ett perfekt system vid renovering av papptak. Men det kan även användas vid nyproduktion på till exempel betongtak. Med ett vacuumtak får du kortare installationstid och vi kan därför också konkurrera med fördelaktiga priser gentemot traditionellt infäst takläggning. En annan fördel är också att man undviker all användning av gasol på taket.

Se gärna vår informationsfilm om Protan Vacuumtak på startsidan.