Nyproduktion

Vid nyproduktion arbetar vi mer eller mindre uteslutande tillsammans med byggföretag. Vi arbetar med ett brett spann av byggföretag, allt från den lokala byggaren till landsomfattande byggkoncerner.

Vi har kapacitet att klara av takläggning på riktigt stora projekt samtidigt som vi lägger lika mycket värde i de mindre. Vi arbetar med noga utvalda produkter i samarbeta med våra leverantörer och strävar efter att hela tiden hålla en hög servicegrad gentemot våra kunder.