Detta är vi

Vi är specialister på takläggning med Icopals, Protans och Parocs produkter som huvudbeståndsdelar. Våra arbetsmetoder och förstklassiga materialval resulterar i trygga och kompletta tätskiktslösningar.
Techtak HK

Vi kan takläggning
Genom starka materialtillverkare och över 35 års branscherfarenhet räknas Techtak idag till en av Sveriges ledande entreprenörer inom takläggning. Noga utvalda produkter och yrkesskicklighet gör takläggningen kostnadseffektiv
och medför också att vi kan lämna långtgående kvalitetsgarantier på utförda arbeten.
Våra kundgrupper finns till största delen inom industri, bygg- och fastighetssektorn, där vi utför såväl nyproduktion som renovering och service. De flesta arbeten görs inom Sverige, men vi har också anlitats för konsultuppdrag i Mellanöstern, Afrika och Europa.

Service
Vi strävar hela tiden efter att leverera god service till våra kunder. Vi ser vår punktlighet och pålitlighet som ett av våra främsta konkurrensmedel. En takläggare du kan lita på helt enkelt!