Service

Kostnadsfri besiktning av takom-garantier
Vi erbjuder gratis konditionsbesiktning av Ert tak, där vi upprättar ett besiktningsprotokoll med ev. förslag till åtgärder och vi gör även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samråd med er gör vi upp en underhållsplan.
Ni kan även vända Er till oss för fri rådgivning och konsultation. Tillsammans med Er hittar vi den optimala lösningen, både när det gäller ekonomi och livslängd, för just Er fastighet.

Energiberäkning
Om ni har dyra uppvärmningskostnader, kan det vara en god idé att tilläggsisolera taket. Låt oss utföra en Energiberäkning så ser man snabbt om denna lösning är intressant.