Garantier

Garanti Protan.

Protan takduk har lång livslängd. De äldsta Protan-taken har hållit tätt i över 30 år och är fortfarande i fullgod kondition, vilket borgar för att de kommer att hålla tätt i ytterligare många år framöver. På entreprenader utförda med tätskikt från Protan lämnas materialgaranti på 15 år. Vi kan även erbjuda en ansvarsutfästelse då du även är försäkrad mot eventuella följdskador pga materialfel eller fel i utförande under 10 år.

Läs mer om Protans garantier här.

 

Garanti Icopal.

På entreprenader utförda med Icopal takpapp lämnas garanti via Tätskiktsgarantier i Norden AB. Garantiförsäkringen omfattar materialfel och felaktigt utfört arbete i tätskiktet samt eventuella följdskador, som t.ex. fuktskador på inredning och utrustning som förvaras i byggnaden. Garantiförsäkringen gäller i 10 år med påföljande 5 års materialgaranti. Tätskiktsgarantier i Norden AB utfärdar endast försäkringar till takentreprenörer med avtal.

Läs mer om garantin hos Tätskiktsgarantier i Norden AB.