Kvalitet och miljö

Kvalitet och livslängd för tätskikt grundas på:om-kvalitet

– Rätt material
– Rätt utförande av arbete
– Rätt skötsel

Vi har valt att enbart arbeta med de bästa tillverkare av tätskikt och isolering. Dessa tillverkare ger oss tillgång till produkter och system som är anpassade efter vårt nordiska klimat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och prioriterar att samarbeta med företag som har kvalitetssäkringssystem samt miljöledningssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader.

Vi har redovisad Kvalitetspolicy samt Miljöpolicy, och styr vår verksamhet enligt en kvalitetsplan som innehåller rutiner för bl a inköp, materialkontroll, besiktning, instruktioner till montör, egenkontroll och eventuella reklamationer.

Våra Takmontörer innehar certifikat för heta arbeten, lift, säkra lyft, ställningsbyggnation och montörscertifikat utfärdat av respektive tätskiktsleverantör.