Tjänster

tjanster1

Vi på Techtak är en komplett takleverantör. Våra tjänster omfattar nyproduktion i både stor skala och mindre, och renovering av allt från garagetak till stora industrier och fastigheter. Vårt senaste tillskott innefattar läggning av Protan Vacuumtak, vilket är idealiskt vid renovering av papptak men även kan användas vid viss nyproduktion . Läs mer om vad vi kan

start-bygg

NYPRODUKTION

Vid nyproduktion arbetar vi mer eller mindre uteslutande tillsammans med byggföretag. Vi arbetar med ett brett spann av byggföretag, allt från den lokala byggaren till landsomfattande byggkoncerner. Läs mer

start-industri

RENOVERING

Vi utför såväl reparationer som hela omläggningar av papp- och duktak. Vi utför också andra servicearbeten som till exempel montering av livlinefästen, gångbryggor m.m. Läs mer

start-fastighet

VACUUMTAK

Det nya sättet att lägga tak! Vacuumtak är ett system där PVC-duken endast fästs i kanter och runt rökluckor. Ett kostnadseffektivt system med kortare installationstid än traditionell takläggning. Läs mer