om-big

VÄLKOMMEN TILL TECHTAK

Techtak, med huvudkontor i Värnamo, är ett av Sveriges ledande företag inom takläggning. Vi har över 35 års branscherfarenhet och en arbetsstyrka bestående av ca 20 medarbetare. Vårt arbetsområde omfattar hela Sverige men vi har även anlitas som konsulter för mer komplicerade takprojekt i till exempel Mellanöstern, Afrika och Europa.

SERVICE

Vi erbjuder kostnadsfri konditionsbesiktning av Ert tak. Där upprättar vi ett besiktningsprotokoll med förslag på eventuella åtgärder och även en bedömning av takets kvarvarande livslängd. I samråd med er gör vi upp en underhållsplan. Vi hjälper er att hitta den optimala lösningen, både när det gäller ekonomi och livslängd, för just Er fastighet.

om-kvalitet

KVALITET & MILJÖ

Vi har valt att enbart arbeta med de bästa tillverkare av tätskikt och isolering. Dessa tillverkare ger oss tillgång till produkter och system som är anpassade efter vårt nordiska klimat. Vi ställer höga krav på våra leverantörer och prioriterar att samarbeta med företag som har kvalitetssäkringssystem samt miljöledningssystem. Vi använder enbart typgodkända system i våra entreprenader.

GARANTIER

På takentreprenader som utförs med tätskikt från Icopal och Protan erbjuder vi garantiförsäkringar som ger dig 10 års skydd mot skador på ditt tak, plus ytterligare 5 års materialgaranti. Garantiförsäkringen omfattar materialfel och felaktigt utfört arbete i tätskiktet samt eventuella följdskador, som t.ex. fuktskador på inredning och utrustning som förvaras i byggnaden.