Renovering

Vid renoveringsarbeten omfattar vår kundkrets till mestadels industrier och fastighetsbolag, men även privatpersoner. Ett läckande tak kan orsaka stora materiella skador, inte bara på byggnader, utan även på maskiner och inventarier. Vi utför såväl reparationer som hela omläggningar av papp- och duktak. Vi utför också andra servicearbeten som till exempel montering av livlinefästen, gångbryggor m.m.