Projektbeskrivning

Kv. Järnet

På kvarteret Järnet i Värnamo renoverades NTS och ett nytt vacuumtak lades. Arbetet utfördes i två etapper om 800 m2 vardera.

Snabbfakta

Byggstart – Jan 2015
Tätskikt – Protan EX
Isolering
Storlek – 1 600 m2