Projektbeskrivning

Gjuteriteknik Värnamo

Gjuteritekniks utbyggnad är nu färdigställd. Arbetet omfattade 1 900 m2 produktions- och lagerdel samt 300 m2 kontorsyta. Arbetet gjordes på uppdrag av Bygga GWG AB.

Snabbfakta

Byggstart – Juni 2016
Tätskikt – Protan SE
Isolering – Rockwool 120 mm
Storlek – 2 100 m2