Projektbeskrivning

Corem Västberga

Åt Corem Property Group utför Techtak en omläggning av papptak på en industrifastighet i Västberga. Taket lades om med Protan pvc-duk. Arbetet omfattade även byte av krönplåtar.

Snabbfakta

Byggstart – Sept 2015
Tätskikt – Protan SE
Isolering
Storlek – 4 900 m2