Projektbeskrivning

Corem Västberga

Åt Corem Property Group har Techtak åter igen utfört en omläggning av papptak på en industrifastighet i södra Stockholm. Taket läggs om med ett Vacuumtak från Protan och tilläggsisoleras även med 80 mm Rockwool.

Snabbfakta

Byggstart – Sept 2015
Tätskikt – Protan SE
Isolering – Rockwool 80 mm
Storlek – 4 600 m2